Privacyverklaring omtrent verwerking van persoonsgegevens
Proud Today, gevestigd aan Nekkerweg 10 1463 LA  Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Nekkerweg 10
1463 LA Noordbeemster
www.proudtoday.com
esther@proudtoday.com 

AVG
Proud Today en uw persoonsgegevens en uw privacy
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG. 

De plichten van Proud Today.
Proud Today is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet Proud Today als volgt:

Verwerking persoonsgegevens
Proud Today verwerkt je persoonsgegevens alleen als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van onze website bezoekers, en klanten:

Website bezoekers
De gegevens van bezoekers van de website analyseren we zoveel mogelijk anoniem. Zodra jij je actief registreert op onze site kunnen we de volgende gegevens verwerken:

 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Klanten
Als je je een product koopt van Proud Today, registreren we de volgende gegevens voor een goede afhandeling:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer 

Verwerking bijzondere persoonsgegevens
Wanneer je een programma van Proud Today afneemt, verwerken wij gevoelige gegevens van jou. Deze gegevens hebben wij nodig om je zo goed mogelijk te kunnen begeleiden gedurende je programma. Deze gegevens worden door jou verstrekt tijdens het persoonlijk kennismakingsgesprek.

Het gaat om de volgende gegevens: gewicht, lengte, leeftijd, medische achtergrond, eventuele allergieën en medicijngebruik alsmede doelen en ervaringen.

Doelen en grondslag verwerking van persoonsgegevens
Proud Today verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van je eetplan
 • Corresponderen gedurende je programma
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of te verbeteren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Om je de leuke lessen ter motivatie en bewustwording te mailen
 • Proud Today verplicht zich om vertrouwelijk om te gaan met jouw persoonsgegevens.
 • Je persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Jij hebt de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden.
 • Het recht op inzage van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per mail kenbaar maken aan info@proudtoday.com

Melding autoriteit persoonsgegevens
Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

Melding aan betrokkene
Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, word je hiervan op de hoogte gesteld, indien je als betrokkene kan worden gekwalificeerd.

Wijziging privacyverklaring
Wij raden je aan deze verklaring frequent te raadplegen, in verband met eventuele wijzigingen.

Cookies

 • Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.
 • Proud Today gebruikt deze cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek.
 • Deze Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.
 • Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt je browser ook zo instellen dat je tijdens je bezoek bij Proud Today geen cookies ontvangt.